Přímo životní chybu by udělal majitel historicky cenné textilie (gobelínu, tapisérie, potahových látek i drobných textilních památek), pokud by se rozhodl pustit se do čištění nebo oprav sám některými běžně dostupnými chemickými přípravky. Pokud by to ovšem nebyl přímo profesionální restaurátor. To by bylo něco jiného. Tomu je jasné, co se dá použít.
obrázky na koberci.jpg
Vyčistit a opravit gobelín není vůbec jednoduché.
o Pokud by se použil nevhodný přípravek, mohlo by dojít k trvalému znehodnocení.
V restaurátorských dílnách jsou schopni dokonce i dotkat chybějící větší části gobelínu. Práce je to jistě velice zajímavá, ale také velmi zodpovědná. K restaurování koberců se přistupuje až po jejich důkladném vyčištění. Ke každému dochovanému materiálu po našich předcích se přistupuje citlivě se snahou o maximální zachování jeho původní podoby.
koberce s třásněmi.jpg

Odborný zásah není znát

Jedním ze způsobů, jakým se restauruje a konzervuje textilní materiál, je například neznatelná textilní retuš a rekonstrukce, šitá celoplošná skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu. V odborných ateliérech se zabývají restaurováním tkaných kilimových i ručně vázaných koberců nejen orientálního typu. Na jejich pracovní stoly přicházejí i historické výšivky závěsné nebo i potahové, které byly dlouhé roky součástí historického nábytku nebo nábytkových gobelínových potahů. Opravují a čistí se pochopitelně i jiné textilie. Kupříkladu závěsy nebo starožitné prapory.
ruční mytí koberce.jpg

Zachování historických hodnot

Cílem a snahou každého odborníka, který v těchto dílnách pracuje, je dokonalý výsledek. Ten se pozná podle toho, že není vidět.
o Restaurátor zkrátka dovede dotvořit jakékoliv místo na jakémkoliv textilním materiálu.
Díky jejich snaze nám zůstává mnoho historických skvostů, které by bez jejich zásahu ohlodal, a nakonec i strávil nekompromisní zub času.