Překypuje vaše účtárna nesčetnými šanony, kde se vrší uzávěrky, mzdové listy, účetní doklady, daňová prohlášení vašich zaměstnanců, pracovními neschopnostmi a dalšími sjetinami a sestavami? Každý účetní dokument má svou dobu upotřebitelnosti, respektive svou archivační lhůtu.
Jsou firmy, které mají dostatečné prostory, jenž vyhrazují pro archivaci těchto šanonů, knih a dokumentů. Jenže tyto prostory nejsou nafukovací a po lhůtě se naskýtá stará známá nerudovská otázka: „Kam s ním …?“ – myšleno s prošlým dokumentem, potažmo dokumenty a doklady.

rozdrcený papír

Už se nemusíte trápit co se starými – lhůtou prošlými – doklady a dokumenty, protože skartaci dokumentů – Praha zajistí naše společnost, která pracuje na území hlavního města Prahy a blízkého okolí. Na naší webové stránce si snadno zjistíte i cenu za jeden kilogram papírového odpadu tříděného a netříděného, či cenu skartace dokumentů v deskách.

Tříděný a netříděný papírový odpad.
Rozlišujeme cenu skartace na tříděný a netříděný odpad. Mezi netříděný odpad počítámedokumenty v deskách, šanonech, kroužkové vazbě, v deskách s tkanicí, obalech z PVC nebo jinak svázaných včetně velkých sponek, provázků. Pokud poskytnete takto materiály k likvidaci a požadujete šanony zpět, papírové dokumenty z nich vyndáme a šanony vám v pytlích dovezeme zpět. Samozřejmostí je i to, že doklady, které hodláte vyřadit a skartovat, jsme schopni převézt bezpečně vlastními vozy.

Naše společnost ekoskart.eu sídlí v Klecanech u Prahy, ale přijedeme pro vámi nabízené dokumenty i mimo hlavní město Prahu.

recyklovatelný rozdrcený papír

Jak probíhá skartace?
Likvidace probíhá v naprosté diskrétnosti a za dozoru našich pracovníků ve stále střeženém oploceném objektu. Pro vyšší transparentnost nabízíme i vaší přítomnost, pokud máte zájem. Po ukončení procesu vám vystavíme v souladu se zákonem
p r o t o k o l o e k o l o g i c k é l i k v i d a c i.
Odpad poté odesíláme do papírny ke konečnému zpracování.