Prázdniny můžete strávit na horách, prohlídkou památek a nabýváním znalosti historie, nebo je můžete strávit u vody, nebo na vodě. Právě variant „vodní“ dovolené je u nás spousta. Taková dovolená, může být ryze pasivní, anebo naopak může jít o zřejmě nejakčnější dobrodružství, kterému se můžete o prázdninách věnovat. A co je velice důležité, všechny aktivity můžete prožívat jako celá rodina, tedy se svými dětmi.

Dovolená na mácháči

Nejjednodušším způsobem jak si užít nějaký zážitek na vodě, je zakoupit si lodní lístek a vydat se lodí na plavbu třeba po Vltavě, s překrásnými výhledy na matičku prahu. Lodní doprava je ale realizována i na větších přehradních nádržích. Někde je dokonce součástí jakési hromadné dopravy. Takový způsob dopravy z místa na místo si můžete užít například na Brněnské přehradě, nebo na přehradě Vranovské a samozřejmě i na Lipně. Velkou radost s tímto druhem dopravy uděláte hlavně dětem, pro které se jízda na lodi stane nezapomenutelným zážitkem z prázdnin.

Co se týká přehrad, na každé, kde je voda určena ke koupání a k rekreaci si můžete zapůjčit lodičky. Od obligátních šlapadel, po motorové čluny. Opravdovým unikátem vodní turistiky na poháněných lodích je ale Baťův kanál na Jižní Moravě. Je zde možnost si zapůjčit motorový člun a užívat si poznávání nejen řeky Moravy, ale i všech přilehlých, zajímavých obcí a míst. Na loď, kterou si zapůjčíte i na více dnů, si můžete vzít i jízdní kola, čímž se razantně zvětší váš akční rádius. Na lodi samozřejmě můžete i přespávat.

Vodní turistika

Nejdobrodružnějším způsobem dovolené na vodě, je splutí řek. Ani zde dne nemusíte být majiteli lodí. Vše se dá půjčit a půjčovny lodí a raftů poskytují i dokonalý servis. Zavezou vás na místo nalodění, a v cíli vaší plavby vás zase vyzvednou. Samozřejmě vám zapůjčí vhodné lodě a vybavení. I když pojedete po nějakém oleji, nikdy nepodceňujte řeku a mějte vždy na sobě záchrannou vestu a v rychlejších úsecích toku i přílbu.