Co je to písek

Že se jedná o různorodé směsi kamínků rozdílné velikosti a chemického složení jistě není třeba zdůrazňovat. Měli bychom spíše vyzdvihnout vlastnosti této na první pohled homogenní směsi, která se využívá v průmyslu i v zemědělství pro desítky až stovky účelů. Kopaný nebo křemičitý písek potřebujeme k výrobě betonu a stavebního pojiva (malty), bez něho by nemohly existovat skleněné vázy, sklenice, poháry, talíře, lustry, okenní tabule a mnoho dalších výrobků ze skla. Ve slévárnách je klíčovým materiálem pro zhotovení forem na odlitky, potřebný je na atletických stadionech pro skok do dálky, je ideálním médiem pro dětské hry na pískovišti. V přírodě zastává důležitou funkci přirozeného biotopu teplomilné fauny a flóry, dobře jej znají akvaristé a také majitelé bazénů, kteří jeho předností využívají v bazénové filtraci.
křišťálově čistá bazénová voda
Každý rok se ve světě vyprodukuje a využije zhruba padesát miliard tun písku. Ten nejkvalitnější je zpravidla křemičitý, jehož zrnka tvoří pouze oxid křemičitý (křemen), a jehož vlastností využívá sklářský průmysl. Pro stavební účely postačí surovina těžená buď v pískových lomech, anebo je sbírán ve formě náplav v korytech řek.
schůdky do bazénu

Nejpopulárnější filtrační médium

Kromě výroby skla je nejzajímavější vlastností tohoto materiálu schopnost zachycovat nečistoty ve filtračním zařízení. Pro tyto účely se používá speciální písek do pískové filtrace https://www.chlorito.cz/pisek-do-piskovych-filtru o určité zrnitosti, většinou mezi 0,6 a 1,2 mm, mezi jehož ostrými hranami ulpívají mechanické částečky, které v průběhu dne spadnou do vody. Většinou jde o organickou hmotu, jako jsou části rostlin, drobný hmyz, anebo o prachové částice, zbytky kosmetických přípravků, vlasy, šupinky kůže atd. Filtrační médium se při častém používání obrušuje a zhruba po dvou letech se musí nahradit novým. Výhodou je jeho velmi nízká cena a snadná dostupnost.