Kráva patří mezi savce. Je chovaná po celém světě. Ve většině případů je to v rámci mnohostranného využití. Když tak pohlížíte na krávu, vyvstane asi každému představa, že se jedná o zvíře, které se o nic nezajímá. Avšak kráva je velmi chytrým savcem a ukrývá v sobě pro většinu asi mnohem více, než by koho napadlo.

krmení kravičky

Kráva žijící v přirozených podmínkách

Pokud jde o přirozenou situaci, žijí krávy v menších stádech. Přibližně okolo dvaceti krav. Neznámý jedinec se k takovému stádu přidruží jen výjimečně. Dalo by se říci, že v takto malém stádu se zvířata více sblíží, dobře se znají a vzájemně se od sebe i učí.

Krávy se však od sebe liší nejen vzhledově, ale i povahově jsou rozdílné. I když se jedná o velmi inteligentní zvíře, tak některé se učí rychleji a naopak jiné prostě trochu pomaleji. Stejně tak někteří jedinci jsou houževnatí a podnikaví tvorové, jiní zase pasivnější. Vůdce stáda není vybrán dle síly ani velikosti, ale podle inteligence a odvahy.

krávy na pastvě

O krávách je známo, že je pro ně důležité budování společenských vztahů. Ano! Dokonce u krav vzniká přátelství po celou dobu, které počíná a vyvíjí se už v mládí. Už malá telata se při rozkoukávání a pohledu na svět poohlíží po ostatních jedincích. Ve stádu mezi svými jedinci krávy lépe snášejí jakékoliv nepříjemné podněty. Zároveň jsou i velmi vnímaví tvorové a vycítí emoce ostatních zvířat ve stádu.

Co se týče mláděte, tj. tele se již ve věku dvou týdnů intenzivně seznamuje se všemi členy i vrstevníky a kromě hraní si, se učí pást, vyhýbat se i jedovatým rostlinám. Telata udržují vztah se svou matkou celý život, co jim je umožněno. Telata nicméně sají mléko zhruba do osmi měsíců. Pak už čeká pastva a potrava i tam. Už ve škole se učí děti ohledně složení žaludku krav , který je rozhodně zajímavý.

mezi kravami

Kráva vyžaduje a zaslouží si adekvátní přístup

Jedná se o zvíře. Je společenským tvorem. Proto není divu, že i kráva má ráda drbání a to po celém těle. Jestliže je třeba zvíře uklidnit, je ideální drbání pod krkem nebo za rohy i mezi ušima. Na zvíře je třeba mluvit. Kráva naslouchá. Je dobré se však vyvarovat vysokých tónů, nadměrné hlasitosti či křiku. Pokud hovoříte polohlasem a klidným tónem, kráva vnímá. I když se jedná o velmi chytrého savce, je třeba mít trpělivost. U krav platí i známé rčení, že opakování je matkou moudrosti. Kráva je zvíře, které se učí, ale potřebuje čas a vaši maximální trpělivost. Tento savec se dožívá průměrně okolo dvaceti let.